× Ana Sayfa Hakkımızda Ürünler Defne Yaprağı Haberler Videolar Foto Galeri İnsan Kaynakları Sertifikalar Markalar İletişim
Sağlık Karnesi ve Bilgisayarlı Aşılama Takibi
GÜVENİLİR ve HIZLI NETİCE İÇİN HEMEN RANDEVU ALIN
 
 
<p>Nasıl ki hastahaneye gittiğimizde doktorumuz internet üzerinden sağlık durumumuz, geçirdiğimiz hastalıklar vb. şeylere erişebiliyorsa bir veterinerde evcil hayvanımız için böyle bir kayda erişebilmelidir. </p><p>Böylece tüylü dostumuzun nasıl bir sıkıntısı olduğunu daha kolay anlayabilir ve böylece daha doğru bir tedavi uygulayabilir. İnternet üzerinde böyle bir sistem olmadığından burda sağlık karneleri devreye giriyor. </p><p>Koruyucu medikal kayıtların tutulması, saklanması ve gerekli olduğunda kullanılması önemli ve pratikte çok gerekli olan bir uygulamadır. Bunun için kliniğimizde evcil hayvan sahibine mutlaka Aşılama Sağlık Karnesi (Kimlik Belgesi) doldurulur, onaylanır ve teslim edilir. </p><p>Aynı kayıtlar bilgisayar ortamında da saklanarak gerekli olduğunda kullanılırlar. Gereğinde o köpek yada kedi için medikal kayıtlarına ait rapor otomatik olarak verilebilir.<br>Aşılamalar bilgisayardan takip edilerek hayvan sahibine haber verilir. </p>
 

 
 

Sağlık Karnesi ve Bilgisayarlı Aşılama Takibi

Nasıl ki hastahaneye gittiğimizde doktorumuz internet üzerinden sağlık durumumuz, geçirdiğimiz hastalıklar vb. şeylere erişebiliyorsa bir veterinerde evcil hayvanımız için böyle bir kayda erişebilmelidir. 

Böylece tüylü dostumuzun nasıl bir sıkıntısı olduğunu daha kolay anlayabilir ve böylece daha doğru bir tedavi uygulayabilir. İnternet üzerinde böyle bir sistem olmadığından burda sağlık karneleri devreye giriyor. 

Koruyucu medikal kayıtların tutulması, saklanması ve gerekli olduğunda kullanılması önemli ve pratikte çok gerekli olan bir uygulamadır. Bunun için kliniğimizde evcil hayvan sahibine mutlaka Aşılama Sağlık Karnesi (Kimlik Belgesi) doldurulur, onaylanır ve teslim edilir. 

Aynı kayıtlar bilgisayar ortamında da saklanarak gerekli olduğunda kullanılırlar. Gereğinde o köpek yada kedi için medikal kayıtlarına ait rapor otomatik olarak verilebilir.
Aşılamalar bilgisayardan takip edilerek hayvan sahibine haber verilir. 

 
 
 
 

|

×

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU
(AYDINLANMA METNİ)
A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir'ne aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunar.

Veri Sorumlusu :A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir
Arabacıalanı, Şht. Mehmet Karabaşoğlu Cd. No:16 D:2, 54050 Serdivan/Sakarya
MERSİS NO:
TELEFON:
SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; …. Yazıp ….. SMS gönderebilirsiniz.
E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@timurdemir.com adresine mail atabilirsiniz.

Bu belgeyi onaylamakla, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, cinsiyet bilginiz, görüşme kayıtlarınız dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rem-Ley İnşaat Taahhüt Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir”) tarafından size çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar, müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirmek, size uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir grup ve iştiraklerinin satışları ve müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir hizmeti deneyimi sunabilmek, A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir grup ve iştiraklerinin hizmetleri hakkında izniniz kapsamında kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj(MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, whatsapp, telegram ve benzeri uygulamalar üzerinden ticari elektronik ileti olarak sizi bilgilendirmek ve başkaca, pazarlama iletişimleri ve bunlar size sunulan veya sunulacak tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmeniz amacıyla satış ofislerinde ve İnternet sitesi üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudan A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir personeli tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmasına, kaydedilmesine, düzenlenmesine, kategorize edilmesine, sınıflandırılmasına, saklanmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, kullanılmasına, analiz edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işlenmesine (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir ile paylaşılan kişisel veriler, A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir gözetimi ve kontrolü altındadır. A Vet Adapazarı Veteriner Kliniği - Veteriner Hekim O. Timur Demir, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan ulusal teknik standartlara göre yapıldığını bilginize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
İNTERNET SİTESİ internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler İNTERNET SİTESİ yetkilisi dışında kimse tarafından görülemez.

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 KVKK 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yukarıda ve kanunda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak ile ilgili talep veya şikayetlerinizi, yukarıda belirtilen adrese yazılı olarak veya yine yukarıda belirtilmiş olan mail adresimize iletebilirsiniz. Şirketimize talebinizi belirtilen usullerde belirtmiş olduğunuz durumlarda, talep veya isteklerin niteliğine göre en geç 20 iş günü içinde sonuçlandıralacaktır.
 

 

 

 

Sizi Arayalım
×

Randevu Talebi

Randevu talepleriniz için formu kullanabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sizlere ulaşacağız.